Библиотека „Глигорије Возаровић“ из Сремске Митровице конкурисала је на јавни Kонкурс Министарства културе и информисања од 21. јануара 2019. године за финансирање и суфинансирање пројеката у области културног наслеђа.

Решењeм о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у овој области, Библиотека је добила одобрена средства у износу од 643,869 динара за пројекат Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици. Овај пројекат подразумева конзервацију и рестаурацију 22 старе и ретке књиге уписане у јединствени регистар за стару и ретку библиотечку грађу Републике Србије. Одобреним средствима Министарство културе и информисања  даје подршку истраживању, заштити и очувању старе и ретке библиотечке грађе.

Захваљујемо се Министарству културе и информисања на одобреним средствима и подршци у очувању културног наслеђа.

 

Пројектни тим:

Борка Беуковић Ћосић, руководилац пројекта  Драгана Нешковић, члан пројектног тима  Душанка Милорадић, члан пројектног тима