Позајмно одељење за одрасле намењено је корисницима старијим од 14 година. Одељење  поседује фонд од 81.000 књига и у свом саставу има и фонд стране књиге. Читаоцима је омогућен слободан приступ књижном фонду, који је разврстан по УДК систему и подесан за самостално претраживање. У Одељењу се налази збирка старе и ретке књиге.

Фонд стране књиге, као посебна збирка формиран је 2012. године од књига које су се већ налазиле у Библиотеци, као и од поклона и донација грађана. Уписом у ово Одељење стиче се право-позајмице књига,читање дневне штампе и коришћење интернета. Читаоница нуди својим корисницима 50 читалачких места где корисници свакодневно могу добити на читање и дневну штампу.На Одељењу се тематским изложбама обележавају датуми значајни за књижевност, науку и уметност. Редовно се организују  промоције књига, трибине и друге манифестације. Новину у раду Одељења представља оснивање хора при Библиотеци. Хор употпуњује уметнички део програма током промоција и популарише Библиотеку помоћу концерата који се приређују.