Одељење Набавке и обраде бави се набавком књига  и друге библиотечке грађе за све фондове библиотеке.Одељење ажурно и у складу са прописима, законским и подзаконским актима, води инвентар и обраду монографских публикација у програму БИСИС.Такође води и групни инвентар приновљених публикација.Запослени у овом Одељењу прате издавачку продукцију и захтеве читалаца у сарадњи са другим одељењима  која су свакодневно у контакту са корисницима. Део наслова Одељење набавља куповином, средствима оснивача, а део фонда набавља се  откупом Министарства културе као и поклонима грађана.