Одељење је намењено одређеном профилу читалачке публике која се бави научно- истраживачким, студијским и публицистичким радом. Књижни фонд садржи 10.783 наслова  из свих области науке, књижевности и уметности. Књиге из овог Одељења се не издају ван Библиотеке, и користе се само у Читаоници. Одељење чува вредне, ретке збирке као што су- Едиција „Плаво коло “ СКЗ, часопис „Летопис Матице српске“ сабрана дела великих научника, око 300 речника и енциклопедија из свих области природних и друштвених наука. Библиотекари спроводе популаризацију организовањем изложби, предавања, трибина.Читаоница располаже са 20 читалачких места. Одељење са стручном литературом корисницима ставља на располагање рачунаре  уз коришћење интернета.