ОГРАНЦИ

Библиотека има организован рад у шест села: Босут, Јарак, Кузмин, Мартинци, Чалма и Шашинци. Огранци располажу књижним фондом од 48.113 књига и 1293 сликовнице. Запослени у Огранцима приређују изложбе и обележавају значајне догађаје организовањем радионица.