Завичајно одељење Библиотеке ” Глигорије Возаровић” на основу законске регулативе, а уз помоћ методских упутстава за његово формирање и рад настаје 1972. године. Завичајни фонд је систематски прикупљена, класификована и каталошки обрађена, посебно издвојена библиотечка грађа која се својим садржајем односи на завичај и његове становнике. 

Завичајна збирка је значајна због тога што чува идентитет локалне заједнице, освешћује припадност једној културној, историјској и географској средини. Управо данас у време глобализације потребно је истаћи оно по чему је нека средина препознатљива и посебна.

Завичајна збирка у свом фонду, примењујући упутства др Десанке Стаматовић, чува по један примерак сваког наслова монографске публикације.Монографске публикације завичајног фонда се обрађују у складу са ISBD(M), њихов смештај је по numerus currensu-u у комбинацији са форматом.

Поред монографских публикација Завичајно одељење прикупља и чува некњижни библиотечки материјал као што су: позивнице, плакати, каталози, разгледнице, аудио и видео грађу.