Матична служба је, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, задужена за развој и унапређење библиотечке делатности у школским, јавним и специјалним библиотекама на територији Сремског округа (општине Сремска Митровица, Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид; укупно 103 регистроване библиотеке ). 

У циљу стручног усавршавања библиотечког кадра служба организује семинаре и стручне скупове.
Увид у стање библиотека врши се путем надзора над стручним радом и анкетним прикупљањем података о библиотечком пословању у оквиру програмског пакета Мрежа библиотека Србије.

Унапређење квалитета рада постиже се инструктивно-саветодавним радом и пружањем стручне помоћи како на терену тако и у самој Библиотеци