У уторак, 15.11.2022.у 18ч.
“Комедија са певањем на ивици пуцања…  прецизна је слика овог доба”.
Учествују: ауторка Лидија Ћирић, глумци Театра Гартел и Светлана Сабо
библиотекарка.