У петак, 2. октобра 2020. године одржан је у оквиру 19. Дана хрватске књиге и ријечи – дана Балинта Вујкова, Међународни стручни скуп „Читањем до укључености“, у којем су представљени примери добре праксе и размењена занимљива искуства.

У складу са ситуацијом пандемије вируса Корона – онлајн, преко платформе Зум, Борка Беуковић Ћосић, виши библиотекар Одељења за одрасле, представила је рад „Улога Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у образовању и очувању културног наслеђа Рома“. Роми као мањинска национална заједница корисници су услуга Библиотеке „Глигорије Возаровић, јер у ромској популацији сазрева уверење да се њихов социјални статус темељи на стеченом образовању.

Организатори стручног скупа били су: Градска књижница Суботица, Хрватска читаоница, Загребачко књижничарско друштво и Завод за културу војвођанских Хрвата.