У четвртак и петак, 26. и 27. новембра 2020. године одржано је Саветовање „Завичајни
фондови – развој, теме и тенденције 2000-2020“ у Чачку. Због неповољне епидемиолошке
ситуације у целој земљи, Организациони одбор Саветовања донео је одлуку да се планирани скуп одржи у онлајн формату.

Саветовање је одржано у организацији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у
Чачку и уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Овим
Саветовањем су обележене две деценије рада завичајних одељења.
На овом догађају, виши библиотекари Одељења за одрасле Борка Беуковић Ћосић и Драгана Нешковић, представиле су рад „Трагом немачког културног наслеђа у Сремској Митровици и Срему“.
Немци као мањинска национална заједница живе и данас на простору Сремске Митровице
и Срема, a њихова завичајна грађа чува сe у простору Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици и сведочи о њиховом културном и националном идентитету на простору Срема.
Радови ће бити публиковани до краја 2020. године у тематском броју часописа Глас библиотеке.