У Библиотеци ” Глигорије Возаровић” представљен је  пројекат ” Каталог библиотека фрушкогорских манастира” аутора Весне Петровић. Пројекат се реализује под окриљем Српске читаонице у Иригу, а уз благослов владике Василија одвија од 2009.године  у библиотекама фрушкогорских манастира.
 Део пројекта који се односи на популаризацију библиотека фрушкогорских манастира је и изложба ” Рукописна књига библиотека фрушкогорских манастира”. Изложба је постављена у Читаоници библиотеке и биће отворена до 1. јула.
Један од циљева  овог великог пројекта је представљање библиотека фрушкогорских манастира стручној јавности и размена искустава у раду.Реализује се организовањем стручних скупова. Теме скупова под општим називом “ Манастири и библиотеке чувари културне баштине” су: стара штампана и рукописна књига, значајне личности из манастирског и црквеног живота, стручно уређење библиотека и све остало што је везано за рад библиотека овог типа.
Радови са ових скупова објављују се у истоименом зборнику. Српска читаоница у Иригу је заједно са манстиром Велика Ремета издавач зборника.
У програму су учествовали:
Весна Петровић, библиотекар саветник, Сремска Митровица
Гордана Ђилас, библиотекар саветник, Библиотека Матице српске
Душица Грбић, библиотекар саветник, Библиотека Матице српске
Дубравка Симовић, библиотекар саветник, Београд
Вера Новковић,директор Српске читаонице у Иригу
Моравка Тодић, виши дипломирани библиотекар
Хор ” Полифоника” , диригент Јованка Иванић