У оквиру новембарских дана у Библиотеци је госотвао Урош Петровић.