Друштво библиотекара Републике Српске је  организовало  24. Стручни скуп – Савремени токови у библиотекама.Теме семинара су биле: Завичајни и посебни фондови, спој традиције и савремених токова у библиотекама; Комуникација и интеракција у школској библиотеци , Место високошколских библиотека у светлу модерних технологија.

Скуп је одржан 18- 19 априла 2019. године у Теслићу.

Основни циљ скупа је стручно усавршавање библиотекара и бољег сагледавања стања у библиотекарству, одржавање  континуитета окупљања и повезивања библиотекара и размена  искустава везана за дигитализацију и популаризацију завичајних збирки.  На скупу је присуствовало преко 300 библиотекара из народних, школских, високошколских и специјалних библиотека.

На скупу су излагали радове и запослени из Библиотеке „ Глигорије Возаровић“.

 Моравка Тодић – Нека куца срце мога Срема

 Беуковић Ћосић Борка, Нешковић Драгана – Значај поклона за формирање посебних фондова.